Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht
handelsrecht

Handelsrecht Kolkman

 

Juridisch advies en procederen geschillen handelspartners

 
Kolkman Advocaten geeft advies en procedeert over geschillen tussen handelspartners. Dit kunnen zowel geschillen tussen aandeelhouders als geschillen over de kwaliteit van producten zijn. Tevens maakt ons advocatenkantoor algemene voorwaarden, handelscontracten, handelsagentuurcontracten en franchisecontracten op.

Specialisme & ervaring
Onze advocaten houden zich dagelijks bezig met het handelsrecht. Deze rechtsvorm ziet met name op de rechtsverhoudingen tussen de partijen die betrokken zijn bij een handelstransactie. Hierbij kan worden gedacht aan de relatie tussen een koper en verkoper, opdrachtgever en opdrachtnemer etc. Daarnaast gaat het handelsrecht ook over de niet contractuele verhoudingen tussen ondernemingen. Deze verhouding komt aan onder andere aan de orde bij het voeren van een handelsnaam. Een onderneming mag immers geen inbreuk maken op de handelsnaam van een ander. 

Contracten & overeenkomsten
De basis voor elke transactie is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Er bestaan veel soorten commerciële overeenkomsten, zoals de koopovereenkomst, de overeenkomst van geldlening, de overeenkomst van aanneming van werk, de overeenkomst van opdracht,  de distributieovereenkomst,  de agentuurovereenkomst, de licentieovereenkomst en de vervoersovereenkomst.

Geschillen
Helaas ontstaan er in het handelsverkeer veel geschillen tussen ondernemers over hun wederzijdse rechten en plichten. Het gaat daarbij om uiteenlopende geschillen over zaken als verkeerde leveranties en te late betalingen.

Contact
Wilt u weten wat wij voor u en uw handelsrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
mr. F. Kolkman
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD