Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Bouwrecht

 

Juridisch advies en procederen

 
U als ondernemer of particulier die wil (laten) bouwen of anderszins bij het bouwproces is betrokken, krijgt met vele zaken te maken binnen het bouwrecht. Er moet een bouwplan ontwikkeld worden, er dient een architect te worden ingeschakeld, er dienen (bouw)vergunningen te worden aangevraagd, er dienen een of meer (onder)aannemers te worden gecontracteerd, etc. Vervolgens dient het bouwproces goed te verlopen en dient de bouw uiteindelijk deugdelijk en op tijd te worden opgeleverd. 

Praktijk
Regelmatig worden in de praktijk onduidelijkheden ondervonden in onder meer het kader van aanneming van werk, zoals bijvoorbeeld welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Ook de wijze waarop meer en/of minderwerk dient te worden verrekend is een in de bouw blijvend terugkerende issue.

De toegevoegde waarde van Kolkman advocaten
Kolkman Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het bouwrecht en is bekend met de vele aspecten van het bouwproces. In dit gehele bouwproces denkt Kolkman Advocaten graag met u mee en staan wij u met raad en daad bij. Wij behartigen onder meer de juridische belangen van (particuliere) opdrachtgevers, (onder)aannemers, architecten en constructeurs.

Kolkman Advocaten helpt u onder meer bij het opstellen en/of controleren van heldere (onder)aanneemovereenkomsten, architectenovereenkomsten en andere in de bouw voorkomende overeenkomsten. Ook geven wij u juridisch advies op maat, dit om zoveel mogelijk bouwgeschillen te voorkomen dan wel deze in der minne op te lossen.

Onze advocaten werken dagelijks met voorwaarden en regelingen die in de bouw gebruikelijk zijn, zoals onder meer de UAV 2012 (of de oude versie UAV 1989) en de AVA 2013 (of de oude versie AVA 1992). U kunt met al uw bouwrechtvragen bij ons kantoor terecht.

Mocht u een bouwgeschil hebben dan  voeren wij indien nodig  naast rechtbankprocedures onder meer procedures voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Specifieke deelgebieden binnen het bouwrecht waarin wij onder meer juridische expertise hebben zijn:
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Architectenovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten 
 • Algemene voorwaarden in de bouw
 • Minderwerk / meerwerk
 • Oplevering
 • (voortijdige) beëindiging van aanneming van werk
 • Bouwtijdoverschrijding
 • Vertragingsclaims
 • Aansprakelijkheid
 • Garanties in de bouw
 • (opleverings) gebreken
Contact bouwrecht
Wilt u weten wat wij voor u en uw bouwrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
mr. F. Kolkman
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD