Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht
Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel Eigendomsrecht

 

Juridisch advies en zo nodig procederen

 
Het intellectuele eigendomsrecht (IE-recht) regelt de rechten van de maker, de uitvinder, de bedenker van bijvoorbeeld een muziekstuk, literair werk, uitvinding of product.

Kolkman Advocaten zorgt ervoor dat uw Intellectuele Eigendom, dat veelal het ‘hart’ van uw onderneming is, zo optimaal mogelijk wordt beschermd en voorkomt dat anderen hier inbreuk op kunnen maken. Dit doen wij onder andere door het aanvragen van merken, modellen en octrooien en het registreren van handelsnamen en domeinnamen. Wij begeleiden tevens procedures over schending van intellectuele eigendomsrechten.

Regelmatig worden in de praktijk onduidelijkheden ondervonden in onder meer het kader van het gebruik van handelsnamen, logo’s, modellen en domeinnamen. Een veel terugkerende vraag is of een derde hierop nu wel of geen inbreuk maakt. De jurisprudentie en (Europese) regelgeving daarover is divers en complex. Kolkman Advocaten kan u hierbij juridisch adviseren en assisteren.

Kolkman Advocaten helpt u ook bij het opstellen en/of controleren van heldere overeenkomsten waarin uw intellectuele eigendomsrechten een grote rol spelen. Wij geven u juridisch advies op maat, dit om zoveel mogelijk IE-geschillen te voorkomen dan wel deze in der minne op te lossen.

Kolkman Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het IE-recht en is bekend met de vele aspecten van de Intellectuele Eigendom. Kolkman Advocaten denkt graag met u mee om uw productnaam, logo, handelsnaam, domeinnaam, tekening, model of uitvinding zo goed mogelijk te beschermen. Wij staan u daarin graag met raad en daad bij. Wij treden op voor zowel particulieren als voor ondernemers, waaronder ook eenmanszaken en ZZP’ers.

Specifieke deelgebieden binnen het IE-recht waarin wij onder meer juridische expertise hebben zijn:

  • het auteursrecht: het recht van een auteur om zijn werken van literatuur, wetenschap of kunst te openbaren en/of te verveelvoudigen;
  • het merkenrecht: het recht op het voeren van een bepaald merk, zoals een logo of een productnaam;
  • het handelsnaamrecht: het recht op het voeren van een handelsnaam of bedrijfsnaam;
  • het domeinnaamrecht: het recht op internetdomeinnamen;
  • het octrooirecht: het recht van de octrooihouder om anderen te verbieden zijn uitvinding commercieel uit te baten, een en ander in ruil voor openbaarmaking van die uitvinding;
  • het tekeningen- en modellenrecht: het recht op het voorzien van producten/gebruiksvoorwerpen van een bepaald nieuw uiterlijk en op het vormgeven van producten volgens een bepaald model.

Contact IE-recht
Wilt u weten wat wij voor u en uw intellectueel eindomsrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons dan direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD