Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Gerechtelijke incasso

 
In een aantal gevallen is het raadzaam gerechtelijke stappen te nemen tegen uw debiteur. Dit kan bij aanvang van de incassoprocedure om de verhaalsmogelijkheden veilig te stellen door middel van het leggen van conservatoir beslag. Daarnaast kan een faillissementsaanvraag het juiste incassomiddel zijn om uw debiteur tot betaling te bewegen. Hierdoor zal uw debiteur de vordering veelal met voorrang betalen. Ook is het mogelijk dat uw debiteur ondanks onze inspanningen in het minnelijke traject uw vordering onbetaald laat. Wij kunnen zullen dan namens u, indien gewenst, rechtsmaatregelen nemen tegen uw debiteur om een toewijzend vonnis te behalen.
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD