Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Minnelijke incasso

 
Na ontvangst van het dossier beoordelen wij wat de meest doeltreffende incassostrategie zal zijn en zoeken wij binnen 24 uur contact met uw debiteur. Veelal zal de vordering naar aanleiding van onze schriftelijke en telefonische sommatie worden voldaan, zodat verdere kostenverhogende (rechts)maatregelen uitblijven. Alsdan ontvangt u de het verschuldigde factuurbedrag inclusief de vervallen rente. Desondanks zal in een aantal gevallen een gerechtelijke actie onvermijdelijk of zelfs raadzaam zijn.

Vaak wordt een vordering onterecht betwist door een debiteur om onder de betaling uit te komen. In dergelijke gevallen adviseren wij u direct contact met ons op te nemen. Onze advocaten kunnen namens u veelal direct het verweer weerleggen. Uiteraard kunnen wij u ook adviseren over de inhoud van uw reactie. Het is in de minnelijke fase namelijk van essentieel belang dat het juiste proces wordt gevolgd en correcte (juridische) termen worden gebruikt. Dit in het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’.
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD