Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht
ontslagrecht

Ontslagrecht

 

Hulp bij ontslag. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

 


In Nederland worden er per jaar gemiddeld tussen de 40.000 en 60.000 mensen ontslagen. Zowel voor de werkgever als de werknemer is en blijft een ontslag een zeer vervelende kwestie. Om een eventueel ontslag correct af te wikkelen is het van belang dat u een deskundige ontslagrecht advocaat inschakelt op het moment dat er een ontslag dreigt. Bij Kolkman Advocaten kunt u rekenen op een deskundig advies over de rechten en plichten ten aanzien van een ontslag.

Het Nederlandse recht kent een duaal stelsel voor ontslag. Dat houdt in dat wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan, kan kiezen tussen het indienen van een ontslagaanvraag bij de kantonrechter of bij het UWV. Het indienen van een ontslagaanvraag bij de kantonrechter wordt ook wel een ontbindingsprocedure genoemd binnen het ontslagrecht.

De ontbindingsprocedure bij kantonrechter
Indien Kolkman advocaten voor u een ontbindingsprocedure start bij de kantonrechter dan verloopt de procedure als volgt. De werkgever zal een ontbindingsverzoek in dienen bij de kantonrechter.  De werknemer krijgt vervolgens de mogelijkheid  om op het ontbindingsverzoek te reageren middels een verweerschrift. Vervolgens zal de rechtbank een datum bepalen voor een mondelinge behandeling zodat beide partijen gehoord kunnen worden. 

De kantonrechter overweegt of de door de werkgever aangevoerde argumenten voldoende zijn om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te kunnen besluiten. Wanneer de kantonrechter van mening is dat de argumenten van de werkgever niet kunnen leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand.
Wanneer de kantonrechter besluit om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan kan de werkgever verplicht worden om een ontslagvergoeding aan de werknemer te voldoen omdat laatstgenoemde zijn baan verliest. Een ontslagvergoeding wordt ook wel een ‘gouden handdruk’ genoemd.

Factoren die van belang kunnen zijn bij het bepalen van een ontslagvergoeding in het ontslagrecht zijn bijvoorbeeld of de werknemer ‘verwijtbaar werkloos’ is geworden, het salaris en de functie van de werknemer, de leeftijd van de werknemer, de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt en de arbeidsduur.

De ontslagvergunning bij het UWV
Een werkgever die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst op te zeggen, dient eerst een ontslagvergunning te vragen bij het UWV. Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV verloopt schriftelijk en start met het indienen van een goed onderbouwde ontslagaanvraag door de werkgever. Dat kunnen onze ontslagrechtadvocaten vuur u regelen. Wanneer het UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen, stuurt zij daarvan een kopie naar de betreffende werknemer. Laatstgenoemde krijgt vervolgens 14 dagen de tijd om hierop te reageren middels een verweerschrift. 
Soms last het UWV vervolgens nog een tweede schriftelijke ronde in om te bekijken of de ontslagaanvraag daadwerkelijk voldoet aan de voorschriften om een ontslagvergunning af te geven.
Pas wanneer het UWV de ontslagvergunning daadwerkelijk aan de werkgever heeft afgegeven, kan deze overgaan tot ontslag van de werknemer, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dienstjaren van de werknemer.

De toegevoegde waarde van Kolkman Advocaten

Bij Kolkman Advocaten kunt u rekenen op een deskundig advies over en begeleiding bij ontslagkwesties. Onze advocaten kunnen u voorzien van een passend advies, voorafgaand aan een te nemen beslissing tot ontslag.
Wij kunnen de mogelijkheden voor u als werkgever op een rijtje zetten om vervolgens te bekijken welke koers het beste gevaren kan worden. Wij zullen u vervolgens met raad en daad bijstaan in de ontbindingsprocedure bij de  kantonrechter of in het verzoeken om een ontslagvergunning bij het UWV.

Contact ontslagrecht
Wilt u weten wat wij voor u en uw ontslagrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD