Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht
Transportrecht

Transportrecht

 

Juridisch advies en procederen

 
De logistieke sector is dynamisch en altijd in beweging. Mede door globalisering van de handel leggen goederen veel kilometers af, worden zij door diverse partijen in ontvangst genomen en weer doorgevoerd. Het transport van goederen verloopt veelal internationaal en daarom ook multimodaal. Daarbij kan worden gedacht aan vervoer over zee, over de weg, over de binnenwateren, per spoor en door de lucht. Hierbij zijn veel partijen betrokken, zoals: vervoerders, expediteurs, ladingbelanghebbenden en verzekeraars.

De partijen zijn allemaal geschakeld in afzonderlijke twee-partijenovereenkomsten, waardoor een groot web van overeenkomsten ontstaat. De verkoper sluit een vervoerovereenkomst met een vervoerder, maar dit vervoer is op aflevering aan een koper gericht. Die koper is de werkelijke belanghebbende bij een behouden aankomst. In geval van beschadiging van de goederen zal het de koper zijn die schade lijdt en deze schade vergoed wil zien. De koper is alleen geen wederpartij van de vervoerder. Hoe moet dat nu?

In de loop der eeuwen heeft het internationale recht zich ontwikkeld om een goede weg te vinden in het web van overeenkomsten. Het transportrecht wordt in nagenoeg geledingen beheerst door internationale verdragen, de Hague-Visby Rules (zee), de nieuwe Rotterdam Rules (zee en multimodaal vervoer), het CMR-Verdrag, het Verdrag van Montreal (lucht) etc.
 
Door het web van overeenkomsten en de en de internationale regelgeving is het transportrecht zeer complex. Juridische geschillen tussen de betrokkenen zijn dan ook aan de orde van de dag. Om dergelijke geschillen te voorkomen dan wel te beperken kunt u ons benaderen voor advies en het opstellen van:
  • Vervoerovereenkomsten
  • Algemene voorwaarden 
  • Vervoersdocumenten
Voor zover u een geschil heeft met een andere partij dan kunnen wij u uiteraard ook bijstaan in de minnelijke, gerechtelijke en/of executieprocedures. 

Laat u altijd tijdig bijstaan!

Contact transportrecht
Wilt u weten wat wij voor u en uw transportrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD