Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Beleid Coronavirus

 
Kolkman Advocaten volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Kolkman Advocaten vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en bezoekers aan kantoor en voor medewerkers.

Een nadere toelichting hierop is hieronder weergegeven.

1.    Geplande besprekingen
Uitgangspunt is dat reeds geplande besprekingen op kantoor in principe gewoon door gaan. Om de 1,5 meter afstand in acht te nemen kunnen aan besprekingen in totaal maximaal 4 personen deelnemen inclusief 1 of 2 medewerkers van Kolkman Advocaten. Daarom willen wij graag vooraf weten met hoeveel personen u wilt komen.
Wilt u de afspraak liever uitstellen, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor via ons telefoonnummer 0546-58 88 88 of via info@kolkman.nl contact met ons opnemen.
Uiteraard is het ook mogelijk om een bespreking via rechtstreekse beeld- en geluidverbinding te laten plaatsvinden. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met de behandelend advocaat of jurist.

2.    Bezoekers aan ons kantoor
Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u vriendelijk om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken. Ook als u
•    weet of vermoedt dat u drager van het coronavirus bent;
•    of een huisgenoot met koorts hebt;
•    de afgelopen twee weken in een gebied bent geweest met een reisadvies met de kleurcode oranje of rood;

verzoeken wij u vriendelijk ons daarvan – ook ongevraagd – in kennis te stellen. Andersom mag u er op rekenen dat wij zo voorzichtig mogelijk zijn met uw gezondheid en veiligheid.
Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, onderling 1,5 meter afstand te houden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Alle medewerkers van Kolkman Advocaten houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM.
Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3.    Medewerkers
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Ook bij een huisgenoot met koorts blijven zij thuis.
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Deze informatie is bijgewerkt tot donderdag 31 december 2020.

 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD