Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Fraudezaken
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Personenrecht
Transportrecht
personenrecht

Personenrecht

 

Juridisch advies en procederen

 
Kolkman Advocaten behartigt niet alleen uw zakelijke belangen, ook bij privékwesties staan wij aan uw zijde. Wij bemiddelen niet alleen bij familierechtelijke kwesties, maar ook bij kwesties die het personenrecht raken.

Hoewel het personenrecht vaak als één gezamenlijk geheel wordt gezien met het familierecht (personen- en familierecht), moet het personenrecht ook als apart rechtsgebied worden gezien. Het personenrecht ziet op de persoon als mens in het recht. Het personenrecht bepaald welke rechtsbevoegdheden een persoon in het recht heeft.

Een voorbeeld van zo’n rechtsbevoegdheid is bijvoorbeeld het naamrecht. Iedere persoon heeft een bepaalde voor- en achternaam.  Voor het krijgen, gebruiken en wijzigen van een naam bestaan wettelijke regels. Indien u uw achternaam wenst te wijzigen, kunt u hiertoe een verzoek indienen bij Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U dient dan wel te voldoen aan de voorwaarden die hiervoor gelden. Ook als u niet voldoet aan de voorwaarden, maar psychische of lichamelijke klachten ondervindt van uw naam kunt u onder omstandigheden in aanmerking komen voor een naamswijziging. Vervolgens beslist Dienst Justis namens de secretaris van Veiligheid en Justitie op een verzoek tot wijziging van de achternaam. 

Het wijzigen van uw voornaam kan middels een daartoe bestemd verzoek bij de Rechtbank. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat noodzakelijk.

Bij personenrecht kunt u ook denken aan bepalingen omtrent de handelingsbekwaamheid van een persoon, bijvoorbeeld wanneer iemand onder curatele gesteld dient te worden.


Het kan voorkomen dat uw partner of een familielid niet meer goed in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. De wet biedt hiervoor een mogelijkheid. U kunt deze persoon namelijk onder curatele laten stellen. Ook is het mogelijk om minder vergaande beschermingsmaatregelen te treffen zoals de onderbewindstelling van (een deel van) iemands goederen of het aanstellen van een mentor. Het aanstellen van een mentor komt voornamelijk voor in gevallen waarin een persoon op het persoonlijke vlak niet meer voor zichzelf kan zorgen.

De advocaten van Kolkman Advocaten kunnen u in dit soort kwesties dankzij hun uitgebreide kennis en ervaring goed adviseren en begeleiden en, indien nodig, procederen.

Daarnaast kunnen wij u natuurlijk ook bij andere kwesties binnen het personenrecht, zoals de naam- en achternaamwijziging,  met raad en daad bijstaan!

Contact personenrecht
Wilt u weten wat wij voor u en uw personenrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl JURIDISCH ADVIES | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER