Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Fraudezaken
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Personenrecht
Transportrecht

Uitvoeren van het vonnis

 
Helaas is het in de Nederlandse incassopraktijk eerder regel dan uitzondering dat het vonnis op de plank blijft liggen of wordt meegenomen in een standaard executietraject, waardoor de opdrachtgever alsnog lang op zijn geld moet wachten. Elke zaak is maatwerk en vergt een actieve houding. Kolkman Advocaten waakt ervoor dat de doorloopsnelheid zowel in het minnelijke, gerechtelijke als het executietraject hoog blijft.
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl JURIDISCH ADVIES | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER